21
Rodina si kúpila ostrov a premenila ho na raj.
7
Takto trénujú legendárny shaolinskí mnísi