Táto žena kreslí na magnetických tabuľkách úžasné obrazy

FB_image
7 neobvyklích miest, kde platia ľudom za to aby tam žili
5
Ako za pomoci zemiakov rozsvietiť žiarovku