5-8
Fotograf strávil 6 rokov, zhotovil 720 tisíc záberov kvôli jednej perfektnej fotografií
FB_image
Ruské internáty objektívnom Pascala Dumonta zachytávajú extrémne zanedbané priestory pre život mladých ľudí